English wersion

logo zboru Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
we Wrocławiu


UWAGA: Poniższe informacje są już mocno zdezaktualizowane. Aktualne informacje na temat II Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu znajdziesz pod adresem http://baptysci.wroclaw.pl.

Baptyści we Wrocławiu
Historia Kościoła Baptystów we Wrocławiu (który wówczas nazywał się oczywiście Breslau), rozpoczęła się w dniu 20 czerwca 1846 roku kiedy to przyjęły chrzest 4 osoby, które uwierzyły w Jezusa Chrystusa dzięki kazaniom głoszonym przez O. Friedmana. Mimo. że Wrocław był miastem w większości katolickim, nastąpił dynamiczny rozwój kościoła: w roku 1851 miał już 27 członków, 207 w 1878, 558 w 1908, 774 w 1929, 828 w 1938 i 631 w 1944. Spotykano się w trzech budynkach należących do kościoła: przy pl. Muzealnym, przy Marthastrasse (obecnie ul. Łukasińskiego 20) i przy obecnej ul. Dąbrowskiego. Kaplica przy placu Muzealnym został kompletnie zrujnowany w czasie wojny, więc kościół gromadził się w ocalałym budynku przy Marthastrasse.
Rok 1946 kończy niemiecką część historii kościoła. Wierzące rodziny polskie, pochodzące głównie z dawnych wschodnich kresów Polski zaczęły napływać do Wrocławia i spotykać się z żyjącymi w mieście niemieckimi baptystami. 7 marca 1946 roku niemiecki Kościół Baptystów we Wrocławiu świętował 100-lecie swego istnienia. W czasie uroczystego nabożeństwa nastąpiło oficjalne przekazanie kaplicy przy Łukasińskiego 20 polskim chrześcijanom. Od tego czasu polska grupa spotykała się regularnie na tym miejscu na swe nabożeństwa. Wkrótce potem, powodu sytuacji politycznej, niemieccy członkowie kościoła zmuszeni byli opuścić Wrocław.
10 lat po wojnie zbór liczył już 135 członków. Pod opieką pastora Michała Popko kościół uzyskał konkretną strukturę i określił swoje formy działania. Ważnymi formami aktywności kościoła stały się spotkania małych grup biblijnych, Szkoła Niedzielna, Szkoła Biblijna dla dorosłych, chór zborowy i służba wśród młodzieży. Kościół rozpoczął pracę misyjną w okolicznych miejscowościach: Głogowie, Zielonej Górze, Wałbrzychu, Kłodzku i in.. Wkrótce powstały tam samodzielne zbory. Zbór wrocławski pozostawał w bliskich kontaktach z innymi zborami w Polsce i za granicami m.in. z kościołem baptystycznym w Wetter (Volmarstein, Niemcy). Te przyjaźnie były zawsze wielkim błogosławieństwem dla wszystkich w nie zaangażowanych. Okazały się one wyjątkowym źródłem pomocy i zachęcenia w ciemnych latach stanu wojennego w Polsce na początku lat 80-tych i w czasie budowy nowego centrum zborowego przy ul. Kłodnickiej.
Z czasem stara kaplica przy ul. Łukasińskiego 20 stała się zbyt mała dla rozwijającego się kościoła. Po wielu latach modlitw i ciągłych dyskusji z władzami miasta, zbór uzyskał zgodę na budowę nowego centrum przy ul. Kłodnickiej. Roboty budowlane rozpoczęły się z końcem 1983 roku, a ukończone zostały w 1990 roku. Otwarcie nowej kaplicy nastąpiło w dniach 15-16.09.1990. Nowy budynek umożliwił zborowi jeszcze bardziej dynamiczny rozwój dzięki nowym formom działalności, które stały się możliwe: Szkoła Językowa , księgarnia, Biblijne Seminarium Teologiczne (BST) , służba charytatywna, itp..

Drugi Zbór
Po przeprowadzeniu się zboru do nowego budynku pojawił się problem co zrobić ze starą kaplicą. Zdecydowano, że powinna tam być kontynuowana praca misyjna. Młody pastor Arek Patalon , został zaproszony do Wrocławia by założyć w tym miejscu kolejny zbór. Rozpoczął on tę służbę wraz ze swoją żoną Joanną oraz grupą zaledwie 3 osób oddelegowanych przez Pierwszy Zbór Baptystów we Wrocławiu : Ewą i Jarkiem Leszczyńskimi oraz Markiem Cebratem . Z początku nasza grupa spotykała się w małej salce w sąsiedztwie kaplicy przy Łukasińskiego 20, gdyż skromne fundusze nie pozwalały nam na utrzymanie starego budynku kościelnego.
W 1995 roku grupa liczyła około już 30 członków i stała się oficjalnie niezależnym zborem - Drugim Zborem Baptystów we Wrocławiu. W tym samym czasie postanowiliśmy z powrotem wprowadzić się do budynku kościelnego, który przez 5 lat wynajmowany był jako hurtownia tkanin.
Kościół nadal rozwija się. Obecnie mamy 70 członków i ponad 100 osób na niedzielnych nabożeństwach. Pastorem zboru jest Bogdan Zaborowski . Naszym pragnieniem i wizją jest pozyskanie dla Ewangelii ludzi wokół nas, zwłaszcza w najbliższej okolicy. (Kościół mieści się w dzielnicy powszechnie nazywanej "Trójkątem Bermudzkim", słynnej z powodu dużej liczby przestępstw, alkoholizmu i ubóstwa). Jesteśmy równocześnie odpowiedzialni za pracę misyjną w oddalonej o 40 km od Wrocławia Oławie . Obecnie spotyka się tam grupa licząca około 15 wierzących osób. We wrześniu 1997 roku młody absolwent Seminarium Biblijnego w Warszawie , Marek Pachucki , na nasze zaproszenie sprowadził się do Oławy wraz z żoną i dwójką dzieci, by służyć tam jako wikariusz. W kwietniu 1998 grupa w Oławie otrzymała od władz miasta budynek, który po remoncie będzie wykorzystywany jako kaplica, mieszkanie pastora, miejsce pracy z dziećmi itp.
Poza osobistą ewangelizacją, w którą zaangażowani są wszyscy członkowie zboru, prowadzimy także inne formy działalności misyjnej. Są to m.in.: "EAGLE" - Szkoła Praktycznego Języka Angielskiego, Klub "Rock Solid" prowadzony wraz z Młodzieżą dla Chrystusa oraz praca wśród studentów prowadzona w ramach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego (IFES, ChSA ). Wiele młodych osób poznało Jezusa dzięki muzyce zespołu "Rainforest" , którego członkowie należą do naszego zboru. Istnieje też Szkółka Niedzielna dla dzieci, a większość członków zboru należy do którejś z ok. 15 domowych grup biblijnych, w których widzimy podstawową formę wzrostu duchowego i wzajemnej opieki.
Niedawno zbór otrzymał piękny kawałek ziemi w Górach Bystrzyckich, na granicy polsko-czeskiej. Ufamy, że z czasem, z Bożą pomocą, będziemy w stanie wybudować tam ośrodek, który będzie mógł być wykorzystywany przez cały rok na wszelkiego rodzaju obozy i konferencje chrześcijańskie.
Zarówno kaplica przy ul. Łukasińskiego 20 jak i pomieszczenia Szkoły Językowej zostały poważnie zniszczone przez powódź w lipcu 1997 roku. Krótki opis zniszczeń znajdziesz tutaj .

Strona główna

e-mail  Napisz do mnieJesteś tu gościem od 26 sierpnia 1998r.


Ta strona znajduje się na serwerze bezpłatnych kont i stron OptimusNet http://friko.onet.pl/