Moja praca


dr Marek Cebrat
Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
Zakład Chemii Organicznej
ul. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

Życiorys naukowy
Urodziłem się 19 września 1965 roku we Wrocławiu. W latach 1972-1980 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 68 we Wrocławiu. W roku 1980 brałem udział w Konkursie Chemicznym szczebla wojewódzkiego zajmując w nim czwarte miejsce. Naukę kontynuowałem jako uczeń VII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. W roku 1984 zdałem egzamin maturalny i zostałem przyjęty na dzienne, magisterskie studia chemiczne na wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów aktywnie uczestniczyłem w działalności Koła Naukowego Chemików, a w roku akademickim 1987/88 pełniłem obowiązki jego przewodniczącego. Pracę magisterską wykonywałem w Zespole Chemii i Stereochemii Peptydów i Białek kierowanym przez prof. I.Z. Siemiona. Studia ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Tytuł magisterski otrzymałem 24.05.1989 roku. 1.03.1989 zostałem zatrudniony jako asystent stażysta na etacie naukowo-badawczym w Instytucie Chemii UWr., w Zespole Chemii i Stereochemii Peptydów i Białek . 1.03.1990 zostałem mianowany na stanowisko asystenta, a 1.10.1991 przeniesiony na etat naukowo-dydaktyczny. 14.11.1995, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. "Badania w grupie cyklolinopeptydu A" oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskałem stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii organicznej nadany uchwałą Rady Wydziału Chemii UWr.. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr I.Z. Siemion, a recenzentami prof. dr P. Mastalerz i prof. dr J. Lisowski. W marcu 1996 zostałem mianowany na stanowisko adiunkta na Wydziale Chemii UWr. Zajmuję się chemią peptydów, ze szczególnym uwzględnieniem analogów cyklolinopeptydu A - naturalnego immunosupresora z nasion lnu. Od kwietnia 1995 roku jestem członkiem Europejskiego Towarzystwa Peptydowego (EPS).


List of papers
a) Oryginal papers:
1. Siemion I.Z., Bengtsson B., Trojnar J., Pędyczak A., Cebrat M., Zimecki M., Wieczorek Z. Immunosuppressive activity of cyclolinopeptide A analogs w: Smith J.A., Rivier J.E. (eds.): Peptides: Chemistry and Biology, Proc.12th Amer. Pept. Symp., ESCOM, Leiden, 871-872, 1992.
2. Siemion I.Z., Cebrat M., Lisowski M., Zimecki M., Wieczorek Z. Immunosuppressive activity of threonine-containing analogs of cyclolinopeptide A. Arch. Immunol. Ther. Exp., 40(5-6), 257-261, 1992.
3. Siemion I.Z., Cebrat M., Pędyczak A., Bolewska-Pędyczak E., Lawitz K., Trojnar J., Wieczorek Z., Wieland T. The immunosuppressive activity of the analogues of cyclolinopeptide A (CLA), antamanide (ANT) and cycloamanides (CyAs) w: Schneider C.H., Eberle A.N.(eds.): Peptides 1992, ESCOM, Leiden, 825-826, 1993.
4. Siemion I.Z., Cebrat M., Pędyczak A., Zimecki M., Wieczorek Z. Synthesis and immunosuppressive activity of glycine containing linear analogs of cyclolinopeptide A Arch. Immunol. Ther. Exp., 41(5-6), 285-289, 1993.
5. Siemion I.Z., Lisowski M., Cebrat M., Pędyczak A., Wysłouch A. Chirooptical properties of aromatic residues in cyclolinopeptide A and its analogues Pol. J. Chem., 68(5), 963-968, 1994.
6. Siemion I.Z., Cebrat M., Jankowski A., Lisowski M., Pędyczak A., Wysłouch A. Does the edge-to-face interaction between aromatic rings occur in cyclolinopeptide A analogs? Int. J. Pept. Protein Res., 44(1), 61-69, 1994.
7. Cebrat M., Wieczorek Z., Siemion I.Z. Immunosuppressive activity of hymenistatin I Peptides, 17(2), 191-196, 1996
8. Cebrat M., Lisowski M., Siemion I.Z., Zimecki M., Wieczorek Z. Sulfonated analogues of cyclolinopeptide A - synthesis, immunosuppressive activity and CD studies J. Peptide Res., 49, 415-420, 1997; i.f. (1995) 2.021
9. Cebrat M., Lisowski M., Siemion I.Z., Wieczorek Z. The cyclolinopeptide A analogues with D-Phe, D-Tyr and L- and D-Trp residues Polish J. Chem., 71 (10), 1401-1412, 1997; i.f. (1996) 0.492
10. Gaymes T.J., Cebrat M., Siemion I.Z., Kay J.E. Cyclolinopeptide A (CLA) mediates its immunosuppressive activity through cyclophilin- dependent calcineurin inactivation. FEBS Lett. 418, 224-227, 1997, i.f. (1996) 3.750
11. Cebrat M., Lisowski M., Siemion I.Z., Wieczorek Z. New analogues of cyclolinopeptide A - immunosuppressive activity and CD studies Peptides 1996, Proc. 24 European Peptide Symposium, Mayflower Sci., Kingswinford 1998, 301-302, i.f. (1997) 1.738
12. I.Z. Siemion, M. Cebrat, Z. Wieczorek, Cyclolinopeptides and their analogues - a new family of peptide immunosuppressants affecting the calcineurin system, Arch. Immunol. Ther. Exp., 47, 143-153, 1999
13. M. Cebrat, A. Kluczyk, I.Z. Siemion, Z. Wieczorek D-Amino acid substitutions in peptide immunosuppressors Amino Acids, 17, 96, 1999

b) Conference presentations:
1. I.Z. Siemion, M. Cebrat, E. Bolewska-Pędyczak, A. Kluczyk, M. Zimecki, Z. Wieczorek The immunosuppressor activity of the analogues of cyclolinopeptide A, antamanide, and cycloamanides 22nd Europ. Peptide Symp., Interlaken 1992, P347.
2. I.Z. Siemion, M. Cebrat, A. Pędyczak, M. Zimecki, Z. Wieczorek Synthesis and Immunosuppressive Activity of Glycine-Containing Linear analogues of Cyclolinopeptide A, 12 Polskie Sympozjum Peptydowe "Peptydy '93", Karpacz 1993, str. 48.
3. I.Z. Siemion, M. Cebrat, A. Jankowski, M. Lisowski, A. Pędyczak, A. Wysłouch Edge-to face interaction between aromatic residues in model oligopeptides 1st Polish-Israeli Symposium "Chemistry and Biology of Peptides", 1-8.09.1993, Gdańsk, str. 15.
4. I.Z. Siemion, M. Lisowski, M. Cebrat, A. Pędyczak CD Properties of the Edge-to-face Paired Amino Acid Residues, 5th Int. Conference on Circular Dichroism, 18-22.08.1993, Colorado, str.188.
5. M. Cebrat, M. Lisowski, I.Z. Siemion, M. Zimecki, Z. Wieczorek Badania w grupie cyklolinopeptydu A 13 Polskie Sympozjum Peptydowe "Peptydy '95", Nadole 1995, K3.
6. M. Lisowski, M. Cebrat, I.Z. Siemion Badania chiralooptyczne nad analogami cyklolinopeptydu A 13 Polskie Sympozjum Peptydowe "Peptydy '95", Nadole 1995, K18.
7. Lisowski M., Cebrat M., Siemion I.Z. Badania konformacyjne w rodzinie analogów cyklolinopeptydu A VI Ogólnopolskie Sympozjum "Konformacja peptydów, białek i kwasów nukleinowych", 1-3.05.1997, Karpacz.
8. M. Cebrat, I.Z. Siemion, Z. Wieczorek Immunomodulatorowe własności analogów cyklolinopeptydu A zawierających reszty aminokwasów aromatycznych o konfiguracji D XIV Polskie Sympozjum Peptydowe, Peptydy 97, 1-5.09.1997, Polanica Zdrój, K- 9
9. M. Lisowski, M. Cebrat, I.Z. Siemion Badania CD nad analogami cyklolinopeptydu A XIV Polskie Sympozjum Peptydowe, Peptydy 97, 1-5.09.1997, Polanica Zdrój, K- 53
10. Cebrat M., Lisowski M., Siemion I.Z., Wieczorek Z. New analogues of cyclolinopeptide A - immunosuppressive activity and CD studies Peptides 1996, 24th European Peptide Symposium
11. M. Cebrat, K. Krajewski, B. Picur, P. Ruchała, P. Stefanowicz, I.Z. Siemion Cyklolinopeptydy VII Ogólnopolskie Sympozjum "Konformacja peptydów, białek i kwasów nukleinowych", 29-31.05.1998, Karpacz.
12. M. Cebrat, A. Kluczyk, I.Z. Siemion, Z. Wieczorek D-Amino acid substitutions in peptide immunosuppressors 6th International Congress on Amino Acids, Bonn, FRG, 3-7.08.1999
13. M. Cebrat, B. Picur, P. Stefanowicz, I.Z. Siemion Badania sekwencyjne i syntetyczne nad nowymi naturalnymi peptydami z lnu XV Polskie Sympozjum Peptydowe, Peptydy '99, 2-4.09.1999, Waplewo, K-4.
14. B. Picur, M. Cebrat, M. Lisowski, K. Krajewski, P. Ruchała, P. Stefanowicz, Z. Wieczorek, I.Z. Siemion Izolacja i badanie cyklicznych peptydów z lnu XV Polskie Sympozjum Peptydowe, Peptydy '99, 2-4.09.1999, Waplewo, K-24.
15. B. Picur, M. Cebrat, M. Lisowski, K. Krajewski, P. Ruchała, P. Stefanowicz, Z. Wieczorek, I.Z. Siemion Izolacja i badanie cyklicznych peptydów z lnu II Letnia Konferencja Chemii i Aktywności Biologicznej Pestycydów, Lądek-Zdrój, 1999.
dr Marek Cebrat
Go to the main page
e-mail   Write to me


Ta strona znajduje się na serwerze bezpłatnych kont i stron OptimusNet http://friko.onet.pl/